Berg & Breuk

We zitten hier echt wel op een bijzonder stukje van De Maashorst......

De Bedafse bergen.....een stuifzandwildernis van zo'n 75 hectare met de hoogste stuifduinen van zuid-Nederland.

En aan de andere kant ligt of loopt de Peelrandbreuk met de bekende wijstgronden. Dit zijn hoger gelegen drassige gebieden waar veel ijzerrijk kwelwater omhoog komt. Dit fenomeen is vooral hier in De Maashorst erg goed zichtbaar.